Leesles voor de kinderboekenweek

Het leesvriendelijke onderwijs Stichting Leesplezier richt zich op de scholen die voor groepen 5 en hoger werken met ‘Het Project voor Leesplezier’. Deze gebruikt de boekenserie Plaza Patatta. Je schaf eenmalig een boekenpakket aan voor de klas en vervolgens gebruik je (jarenlang) met plezier de aangeboden leermiddelen. Dat is voor de groepen: In groepen 5…