Het leesvriendelijke onderwijs

Stichting Leesplezier richt zich op de scholen die voor groepen 5 en hoger werken met ‘Het Project voor Leesplezier’. Deze gebruikt de boekenserie Plaza Patatta. Je schaf eenmalig een boekenpakket aan voor de klas en vervolgens gebruik je (jarenlang) met plezier de aangeboden leermiddelen. Dat is voor de groepen:

In groepen 5 creëer je ieder jaar het leesplezier met het leesproject van Stichting Leesplezier. Dit is inclusief een online bezoek van de auteur. Vier weken leesplezier dankzij de creatieve lessen die aan de boeken zijn gekoppeld.

Voor groepen 6 & 7 is er de gratis meet & greet aan het einde van het schooljaar. Met name de kinderen die nog niet zo graag lezen, hebben hier houvast een de boekenserie die zijn t/m groep 8 kunnen lezen. Voor speciaal onderwijs geldt dit zelfs nog tot en met de brugklas.

En dan is er de Kinderboekenweek… Je pakt het leuk, muzikaal en gezellig op met deze les.

(Blog gaat verder onder de foto)

Leesles voor de Kinderboekenweek!

Binnenkort ga je aandacht besteden aan het thema van de Kinderboekenweek: ‘Bij mij thuis’. Deze les sluit aan bij zowel het thema van de Kinderboekenweek als bij de kinderboekenserie Plaza Patatta voor leesplezier.

Opdracht 1. – lezen
In de boeken is een hoofdrol weggelegd voor de zusjes Luna en Lotte. Wie zijn zij? Download de bijlage ‘Wie is wie?’ en lees samen.

Optie: Klassengesprek of in groepjes, voor activeren
Lijkt de situatie van Luna en Lotte op jouw gezin, of is het heel anders?

Opdracht 2. – muziek
Download de bijlage ‘Het gezin’ en deel uit.
Luister het lied ‘Het gezin’ – je vindt het hier als mp3.
Tijdens het luisteren lees je mee met de tekst. Onderstreep of omcirkel wanneer de tekst ook op jouw gezin kan slaan!

Opdracht 3. – klassengesprek
Bespreek samen de resultaten. Lijken de gezinnen uit de klas op elkaar? Of zijn ze heel verschillend?