Twee op de vijf Nederlandse jongeren lezen niet. Een zorgwekkend aandeel, constateren experts, die ook zien dat de laaggeletterdheid in Nederland rap toeneemt – met mogelijk verregaande gevolgen. De overheid en boekenbranche zoeken naarstig naar manieren om het tij te keren.
Door Robbert Blokland

De laatste harde cijfers komen uit 2018. Toen werd een internationaal onderzoek gepresenteerd waaraan 77 landen meededen. Hieruit bleek dat bijna een kwart van de Nederlandse tieners niet goed genoeg kon lezen om teksten écht te begrijpen.

In 2012 ging het nog om bijna één op de vijf tieners. De leesprestaties van Nederlandse jongeren daalden harder dan die in andere landen, constateerden de onderzoekers ook.

Lees verder