Nu.nl: ‘Leescrisis onder Nederlandse jeugd’

Twee op de vijf Nederlandse jongeren lezen niet. Een zorgwekkend aandeel, constateren experts, die ook zien dat de laaggeletterdheid in Nederland rap toeneemt – met mogelijk verregaande gevolgen. De overheid en boekenbranche zoeken naarstig naar manieren om het tij te keren. Door Robbert Blokland De laatste harde cijfers komen uit 2018. Toen werd een internationaal…