Alle leerkrachten blij

Het is onze bedoeling om ook leerkrachten BLIJ te maken met onze projecten. Daarom hebben we onze pilot-leerkrachten vragen gesteld over hun leesonderwijs. Wat is de wens en wat zijn eventuele frustraties? Tot slot hebben we ze naar mogelijke oplossingen gevraagd. Vandaag deel ik de reacties met je.

Lees hier de ervaringen met Het project voor Leesplezier
Lees hier de uitslag van de enquête over Het Project voor Leesplezier

 

(On)tevreden over eigen mogelijkheden leesonderwijs

Aan ons pilotproject deden 10 klassen mee van 8 scholen uit Apeldoorn. Zij hebben onze enquête beantwoord. Over het Project voor Leesplezier was iedereen enthousiast, maar dat is helaas niet het geval bij de vraag: ‘Hoe tevreden ben je normaal gesproken over de mogelijkheden die je hebt om leesonderwijs te geven aan je klas?

Maarliefs 42,86% geeft het cijfer 5. Blog gaat verder onder de foto.

Op de vraag ‘Hoe tevreden ben je normaal gesproken over de mogelijkheden die je hebt om leesonderwijs te geven?’ antwoordt 42,86% met het cijfer 5.

 

Belemmeringen voor beter leesonderwijs

We zijn natuurlijk heel blij als het met het leesonderwijs goed gaat, maar in dit geval hebben we gevraagd naar belemmeringen die leerkrachten ervaren – zodat we kunnen meedenken naar oplossingen.

Een veelgehoorde belemmering is, 1: geen ruimte voor het eigen leesproces. Eén van de leerkrachten schrijft dat ze bij methodes uiteindelijk toch meer de methodes volgt dan zelf vrije uitstapjes te maken.

Een andere belemmering die wordt genoemd, is 2: dat kinderen nog niet weten op basis waarvan ze een boek kunnen kiezen dat bij ze past.

Belemmering 3: Leesonderwijs is erg gericht op het aanpakken van problemen, in plaats van het centraal zetten van leesplezier.

Tot slot noemt iemand belemmering 4: het ontbreekt aan uitdagende en motiverende leesmethodes/boeken.

Blog gaat verder onder de foto.

De belemmeringen die leerkrachten ervaren bij het geven van leesonderwijs.

 

Mogelijke oplossingen voor leuk(er) leesonderwijs

Het is moeilijk gebleken voor leerkrachten om tijd vrij te maken voor leesonderwijs. Ook het invullen van onze enquête legde beslag op de agenda’s, maar gelukkig hebben onze pilot-leerkrachten toch de moeite genomen. Twee van hen hebben inzichten die ze kunnen delen, voor het anders aanpakken van leesonderwijs.

Oplossing 1: Niet alleen lesgeven over thema-boeken.

Oplossing 2: Leerlingen worden enthousiast van een compleet (lees)project. Als je het zelf niet kunt bedenken – misschien door de werkdruk zoals deze leerkracht aangeeft –, neem dan gauw contact op met Stichting Leesplezier!

Twee leerkrachten delen mogelijke oplossingen voor het leuk(er) maken van leesonderwijs.