Het leesproject voor groep 5, 6, 7 is voor iedereen leuk.

Waarom gebruikt Stichting Leesplezier de kinderboeken van Plaza Patatta voor het leesproject in de klas?

 

De serie richt zich vanaf het begin op alle leesniveaus van een klas (i.v.m. ‘succeservaring’, ‘competentie’, ‘digitaal lezen’ en ‘samen lezen’). Te weten:

  • slecht lezend      (korte hoofdstukken en extra activiteiten)
  • dyslexie              (speciale uitgaven)
  • digitaal lezend   (e-books en luisterboeken)
  • goed lezend       (serievorm)
  • hoogbegaafd     (serievorm en extra activiteiten)

 

De kinderboekenserie richt zich vanaf het begin in de boeken op een zo breed mogelijk bereik van interesses (ivm ‘autonomie’ en ‘interesse’).
Te weten: kinderkoken, muziek-idolen, circus, Parijs, jarig zijn, toneel en theater, zombies, verhuizen, familie (oma), schoolfeest, schoolkamp en paardrijden. Thema’s waar binnenkort boeken over verschijnen zijn: voetbal en vloggen.

 

De auteur van deze serie is zeer begaan met het stimuleren van leesplezier en heeft, vanuit haar speciaal opgerichte uitgeverij, alle tekst- en beeldrechten van de serie beschikbaar gesteld aan Stichting Leesplezier, voor gebruik in de werkboeken, op de knutselmaterialen en in de communicatie richting leerkrachten en leerlingen (i.v.m. ‘verbondenheid’).

 

Deze serie is er vanaf het begin op gericht om veel materialen beschikbaar te hebben op de moderne media waar kinderen graag verblijven. (i.v.m.  ‘spelend lezen’ en ‘extra adviezen’). Derhalve zijn er video’s, liedjes en educatieve (knutsel)materialen beschikbaar voor extra ondersteuning op YouTube, Instagram, Facebook, luisterbibliotheek, e-bibliotheek en website.

Het leesproject voor groep 5, 6, 7 is voor iedereen leuk.

Het leesproject voldoet aan de meestgebruikte adviezen om leesplezier te stimuleren:

 

Interesse. Laat het aansluiten bij interesses van de leerling. (BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning & van den Boogaard – Verrijt, 2018)

Lees samen.  (BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning & van den Boogaard – Verrijt, 2018) Onderbouwing: De hele klas, inclusief leerkracht, is bezig met deze serie.

Competentie. Het kind moet vertrouwen dat het de leestaak succesvol kan uitvoeren. (Onderwijs van Morgen & Praxisbulletin, 2019)

Autonomie. Belangrijk is dat het kind de ruimte krijgt om vrij te lezen en dat het daarbij wordt ondersteund door de leerkracht. (Onderwijs van Morgen & Praxisbulletin, 2019)

Verbondenheid. Ouders, verzorgers, leerkrachten, vrienden en klasgenoten zijn voor een kind belangrijke stimulators om te gaan lezen. Deze groepen zorgen voor verbondenheid bij het lezen. (Onderwijs van Morgen & Praxisbulletin, 2019)

– Digitaal lezen. Laat de leerling lezen van een e-reader. (BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning & van den Boogaard – Verrijt, 2018)

Notitie: ook luisterboeken zijn mogelijk.

– Succeservaringen. Zeker in de midden- en bovenbouw is het een uitdaging om kinderen te motiveren die nog nauwelijks succeservaringen hebben opgedaan bij het lezen. (Onderwijs van Morgen & Praxisbulletin, 2019)

 

Wat is het leesproject?

Nederlandse kinderen zijn leesvaardig, maar ze hebben weinig leesplezier. Inzetten op het vergroten van de (intrinsieke) leesmotivatie van kinderen is raadzaam: het is een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren. (Stichting Lezen, 2017)

Stichting Leesplezier heeft een schoolproject ontwikkeld dat in de testfase goede resultaten heeft geboekt bij het bevorderen van leesplezier. Door het Leespretproject op scholen uit te voeren, lezen kinderen meer en ze doen het met meer plezier. (Bron: eerste resultaten testfase, Liemers/Zevenaar.)

Het Project voor Leesplezier helpt de kinderen bij het verstevigen van hun leesniveau, het stimuleert het plezier inlezen en het helpt de omgeving om een leescultuur totstand te brengen.

 

Het Project voor Leesplezier wil bereiken dat kinderen vanaf 8 jaar met zoveel plezier gaan lezen dat ze zelf boeken oppakken om zelfstandig te lezen, teneinde het leesniveau van ieder kind te bevorderen.

Het is belangrijk dat kinderen met plezier lezen omdat het de enige manier is waarop ze meer ‘leeskilometers’ gaan maken. Het is ook de enige bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te stimuleren. (Stichting Lezen, 2017)

Het is hard nodig om het leesniveau van Nederland omhoog te krijgen. Inmiddels kan 18% van de Nederlanders ouder dan zestien jaar niet goed genoeg meer lezen om zich te redden in onze taalgerichte maatschappij. Het merendeel hiervan is autochtoon. (Stichting Lezen en Schrijven, 2019)

 

Stichting Leesplezier heeft hiervoor een project ontwikkeld dat alle adviezen en tips voor leesbevordering combineert tot een vrolijk en feestelijk schoolproject. In samenwerking met scholen en vrijwilligers, en eventueel bibliotheken en ouders, is het haalbaar om dit project uit te voeren in een termijn van vijf weken per klas. Op ieder moment van het schooljaar kan het project worden gestart.