Hoe krijgt leesplezier een plek in onderwijs?

Achter de schermen is Stichting Leesplezier hard aan het werk om van leesplezier nu ook een leescultuur te maken. Als scholen eenmaal het leesplezier hebben ontdekt, is onze ervaring, verdwijnen daarna de activiteiten gemakkelijk weer. Iedereen vindt dat jammer. Hoe kan het toch dat het zo moeilijk is om leesplezier een vast onderdeel te maken van onderwijs?

Hierbij lopen we tegen allerlei praktische bezwaren, zoals bijvoorbeeld…

GELD. Terwijl ons project juist erg goedkoop is en de boeken daarna (gratis) beschikbaar blijven. Toch ligt hier een hobbel die we gezamenlijk gaan beslechten.

ROOSTER. Op de agenda staan zoveel activiteiten, dat leerkrachten niet altijd weten waar het leesplezier een plekje moet krijgen. Dit, terwijl het leesplezier juist aansluit bij alle plannen en schoolactiviteiten. Soms is er een ervaringsdeskundige nodig om alle mogelijkheden te laten zien.

VERLOOP. Nadat een leerkracht met veel plezier en succes heeft gewerkt aan het creëren van leesplezier, verdwijnt die regelmatig naar een andere groep of school. De opvolger weet niet wat er mogelijk is en kan het dan ook geen vervolg geven. Iedere leerkracht lijkt apart en persoonlijk te moeten worden geïnformeerd. Dit gaat per persoon over periodes die weken tot wel maanden duren. Dat maakt het gemakkelijk een druppel op een gloeiende plaat. De impact is al verdampt voordat de mogelijkheden goed zijn doorgekomen.

Hier proberen we nu iets tegen te doen.

Ik schreef al dat Stichting Leesplezier achter de schermen hard aan het werk is. Voor een fonds dat ons opnieuw heeft gesteund – we maken dit later bekend en we zijn veel dank verschuldigd – doen we ons best om het leesplezier structureel te maken. Opdat het een kans krijgt om te internaliseren bij alle leerlingen die het project zo leuk hebben gevonden.

Dit doen wij gelukkig niet alleen. Er zijn leerkrachten opgestaan die de taak van leescoördinator op zich nemen. Zij zien nu ook welke moeilijkheden de combinatie geld-rooster-verloop opleveren. Samen willen wij nu een vangnet creëren dat bestaat uit de elementen onderwijsgeld-rooster-uitvoer.

We komen bij elkaar en we maken plannen. In sommige gevallen moet het taalbeleid worden aangepast. In andere gevallen moeten leerkrachten worden aangesproken. Soms is het nodig om het aanmelden uit handen te nemen. We zijn het aan het onderzoeken en aan het oplossen. Daarom schrijf ik vol goede hoop dat we ermee bezig zijn.

In het jaar 2023 hopen we met mooie berichten te komen voor het implementeren én het vasthouden van leesplezier. Wordt vervolgd.

Meepraten over leesplezier? Word lid van onze Facebookgroep!