Is leestijd hetzelfde als leesplezier?

Deze blog heeft als een retorische vraag. Veel scholen kennen inmiddels het leeskwartier, waarbij alle kinderen lezen in hun boek. Dat is mooi en dat is een goede ontwikkeling – in het verleden is het lezen eventjes helemaal verdwenen geweest, met alle gevolgen van dien. Alleen… zorgen voor leestijd, is dat nou hetzelfde als het stimuleren van leesplezier? Het antwoord laat zich gemakkelijk raden: het is natuurlijk ‘nee’.

Een helpende hand voor het ervaren van plezier

Sommige kinderen hebben moeite om voor zich te zien wat er wordt beschreven. Sommige kinderen zullen alsnog verveeld dat leeskwartier uitzitten. De een kruipt nou eenmaal gemakkelijker in haar fantasie dan de ander. Ze kunnen een helpende hand gebruiken die de teksten tot leven wekt. Iemand, of iets, dat laat zien waar het ‘plezier’ ‘m in zit als het om lezen gaat.

Laat alle kinderen zien hoeveel plezier erin zit

Om die reden adviseert Stichting Leesplezier om in groep 5 te starten met het Project voor Leesplezier. Deze leerlingen zijn op een leeftijd dat ze zelfstandige lezers moeten gaan worden – en momenteel lukt dat te weinig. Het Project voor Leesplezier laat alle kinderen zien hoeveel plezier er in boeken te vinden is. Dit lukt doordat we positiviteit stimuleren op verschillende niveaus.

  1. Doordat alle kinderen over dezelfde figuren lezen (in verschillende verhalen), voelen ze verbondenheid en gezamenlijkheid.
  2. Doordat ze elke week een creatieve les krijgen die uitgaat van dezelfde hoofdfiguren, koppelen ze de inhoud aan hun vrolijke activiteit.
  3. Doordat ze een informatieve connectie maken met de makers van de boeken, stimuleert het de interesse in nieuwe werelden.

Een succeservaring en extra prikkels

Tegelijkertijd helpt het project de moeilijke lezers door hun boek heen: ze krijgen misschien wel een eerste succeservaring bij een boek. Bovendien stimuleert het de snelle lezers om nieuwe uitdagingen aan te gaan: zij voelen de prikkel om extra leermomenten aan te gaan.

Voor lange termijn: een leescultuur

Om dit leesplezier op lange termijn vast te houden, stimuleert Stichting Leesplezier het creëren van een leescultuur in school. Ieder jaar kunnen scholen meedoen aan een gratis online meet & greet voor haar leerlingen*. Bovendien is er het doe-boek voor de feestdagen. De moeilijke lezers blijven zo leunen op het enthousiasme dat ze hebben ervaren, en ze vergroten hun leesvaardigheid. De snelle lezers worden herinnerd aan de verscheidenheid van uitdagingen die ze kunnen aangaan. De hele klas vergroot haar leesniveaus en haar mogelijkheden.

*Deze inschrijvingen gebeuren ieder schooljaar in september/oktober, voor de meet & greet in juni.