Deze infographic werd gemaakt door Stichting Lezen.

Stichting Leesplezier deelt graag de volgende informatie met je. Afgelopen najaar werd dit gedeeld door St. Lezen, die veel informatie op een rij zet en onderzoek uitvoert. In deze infographic zijn zeven aandachtspunten voor leesbevordering in het mbo op een rij gezet, gebaseerd op inzichten uit onderzoek.

Lezen op het mbo

Een goede leesvaardigheid is belangrijk bij iedere opleiding en bij ieder beroep. Wanneer lezen op het mbo bij alle vakken een vast onderdeel is van het curriculum, wordt het voor studenten vanzelfsprekend. Door oog te hebben voor de leesmotivatie van studenten, te zorgen voor een goede toegang tot boeken en door gebruik te maken van effectieve werkvormen zoals vrij lezen, kunnen mbo-instellingen de taalontwikkeling van studenten stimuleren. De (vak)docent vervult daarbij steeds een gidsfunctie, en maakt studenten bewust van de waarde van lezen voor hun persoonlijk leven en hun beroepspraktijk.

Zeven punten voor leesbevordering:

  1. Maak lezen belangrijk
  2. Leesklimaat in het MBO
  3. Toegang tot boeken
  4. Leesmotivatie centraal
  5. Tijd en aandacht voor vrij lezen
  6. De docent als leesbevorderaar
  7. Lezen bij alle vakken

Lees het bericht van Stichting Lezen.