#Artikel (NRC): Het Nederlandse onderwijs heeft een cultureel probleem

Het Nederlandse onderwijs heeft een cultureel probleem Onderwijs De slechte staat van het onderwijs heeft ook culturele oorzaken, stelt Eric C. Hendriks-Kim. Wat Nederland kan leren van Chinese onderwijshervormers. Het Nederlandse onderwijs verkeert in crisis. Internationaal onderzoek, rapporten van de onderwijsinspectie en observaties van oudere docenten schetsen het beeld van een decennialange niveaudaling. De leesvaardigheid…

Voorbereiden op een nieuw leesproject (vmbo 1-2)

Het afgelopen voorjaar heeft Stichting Leesplezier zich voorbereidt op het ontwikkelen van een nieuw leesproject. Kan het allemaal doorgaan? Zo ja, in welke vorm? Dat hangt af van de verstrekker waar we subsidie hebben aangevraagd! In ieder geval is er interesse, zowel bij de subsidieverstrekker als bij het middelbaar onderwijs voor vmbo. We hopen binnenkort…